ثبت نام کاربر

اطلاعات شخصی و تماس

اطلاعات تکمیلی

لطفا اطلاعات تکمیلی پرواز را با دقت پر نمایید.با یکبار وارد کردن این اطلاعات می توانید بدون نیاز به تکمیل مجدد اطلاعات مسافر به راحتی و با سرعت برای خود خرید کنید .

لطفا کپی کارت دانشجویی حود را به ایمیل student@safarestan.com ارسال فرمایید
دقت بفرمایید که برای بهره مندی از کد تخفیف ویژه دانشجویان باید تمام فیلدهای صفحه ثبت نام پر شده باشد.

لطفا کپی کارت عضویت هیات علمی و یا برگه ابلاغیه تدریس خود را به آدرس professor@safarestan.com ارسال فرمایید
دقت بفرمایید که برای بهره مندی از کد تخفیف ویژه اساتید دانشگاه باید تمام فیلدهای صفحه ثبت نام پر شده باشد.

همسفران من

با تکمیل اطلاعات همسفران خود، می توانید به راحتی و با سرعت بدن نیاز به وارد کردن مجدد اطلاعات برای آنها خرید کنید.
کد امنیتی